6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin Ek III Bölümünün 1.1. Maddesi, ''İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.'' hükmü bulunmaktadır.

  Anılan yönetmeliğin, 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin, 2.1. Basınçlı Kap ve Tesisatlar bentinin, 2.1.1 alt benti ''Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır.. Bu testler standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1.5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkanı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.'' hükmüne yer vermiştir.

  Yine aynı yönetmeliğin 2.1.2. alt benti; ''Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/01/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.'' hükmündedir.

   Firmanız bünyesindeki basınçlı kapların periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenilirlik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve muayeneyi yapan kuruluşun A Tipi Muayene Kuruluşu olmasına dikkat ediniz.

  Meta Periyodik tarafından periyodik kontrolleri yapılan basınçlı ekipmanlar;

 • Buhar Kazanları
 • Kalorifer Kazanları
 • Kızgın Yağ Kazanları
 • Kızgın Su Kazanları
 • Buhar Jeneratörleri
 • Hava Tankı ve Kompresörler
 • Hidroforlar
 • Boyler ve Genleşme Tankları
 • Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (yeraltı ve yerüstü)
 • Parlayıcı Patlayıcı Madde Depolama Tankları
 • Kimyasal Madde Depolama Tankları
 • Sanayi Gazları Depolama Tankları
 • Otoklavlar
 • Vakumlu Fikse Kazanları