Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında ifade edilen hususlara göre yapılmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu yönetmelikler çerçevesinde, ilgili diğer yönetmeliklerde ve standartlarda başka bir süre öngörülmemiş ise, elektrik tesisatının kontrolleri ve ölçümlerinin yılda en az bir kez yaptırılması gerekmektedir.

  Meta Periyodik'in yeterli ve son teknoloji teknik teçhizat ile birlikte bilgi birikimi ve tecrübeye sahip Elektrik Elektronik Mühendis kadrosu tarafından yapılan elektrik tesisatı ölçüm ve kontrolleri, makinelerin ve tesisatların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

  Meta Periyodik, 6331 sayılı ''İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'' uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre, teknik hizmetlerinin güvenilirliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan elektrik tesisatının yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

  Elektrik tesisatı periyodik kontrol raporlarımız ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak raporlanmakta ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından gerçekleştirilen iş güvenliği denetimlerinde geçerli raporlardır.

  Meta Periyodik tarafından yapılan Elektrik Tesisatı Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

 • Tüm sigorta, şalteri artık akım koruma tertibatı (kaçak akım rolesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespit edilmesi
 • Artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rolesi) testleri (açma akımı ve açma süresi tespiti)
 • Gerilim düşümünün ölçümleri
 • Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolleri
 • Panolardaki iletkenlerin bağlantılarının kontrolleri
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü
 • Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü
 • Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü
 • Panolarda bulunan şalter, sigorta ve kaçak akım rolesi gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü
 • Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü
 • Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü
 • Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü
 • Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü
 • Topraklama ölçüm ve kontrolleri
 • Çevrim empedansı ölçümleri
 • İzolasyon direnci ölçümleri