İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince elektrik topraklama tesisatı periyodik kontrollerinin yılda en az bir defa yetkili muayene firmasına yaptırmanız gerekmektedir.

  Meta Periyodik, 6331 sayılı ''İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'' uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre, teknik hizmetlerinin güvenilirliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan tüm elektriksel ekipmanların topraklama ve diğer elektriksel ölçümlerinin yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

  Meta Periyodik'in yeterli ve son teknoloji teknik teçhizat ile birlikte bilgi birikimi ve tecrübeye sahip Elektrik Elektronik Mühendis kadrosu tarafından yapılan elektriksel ekipmanların ölçüm ve kontrolleri, bu makinelerin ve tesisatların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

  Topraklama tesislerinde muayene, ölçme ve denetleme işlemleri yapılırken, ilgili yönetmeliğin madde 10-a'da belirttiği üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak mutlaka kontrol edilecektir diye tanımlanmaktadır. Bu kontroller yapılırken dikkat edilecek ve kontrol edilecek hususlar;

  • Göz ile muayene
  • Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi
  • Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi
  • Toprak özdirencinin ölçülmesi
  • Topraklama direncinin ölçülmesi
  • Beslemenin otomatik olarak kesilip kesilmediğinin denetlenmesi
  • Çevrim empedansının kontrolü
  • Hata akımı koruma düzeninin kontrolü

şeklinde sıralanmaktadır.