20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 30 Nisan 2013 tarihli, 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” 10. Maddesine göre patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işletmelerde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması zorunludur.

  Herhangi bir acil durumda işletme içerisindeki personel nasıl hareket edeceğini bilmezse can ve mal kaybı yaşanabilir. İşte bu tür can ve mal kaybı gibi olayların yaşanmaması için, bu işletmeler de Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ve bu doküman ışığında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Patlamadan Korunma Dokümanı, işletme içinde bulunan personelin zarar görmesini önlemek, iş makinelerinde herhangi bir patlama meydana gelme riskini en aza indirmek ve tehlikeli durumlarda oluşabilecek zararların mümkün olduğunca önüne geçmek için gerekenleri belirten belgelerdir.

  20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında  Patlamadan Korunma Dokümanı bulunmayan kuruluşlara faaliyeti durdurma ve idari para cezaları uygulanabilmektedir.

  Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlanmasının zorunlu olduğu işletmeler:

 • LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri
 • Doğalgaz ihtiva eden tüm tesisler
 • Kimyasal madde üreten ve/veya depolayan yerler
 • Boya ve tiner imalathaneleri
 • Elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri
 • Boya işlemi yapılan veya boyahane içeren işletmeler
 • Ham deri imalathaneleri
 • Akü imalathanelerinin bazı bölümleri
 • Margarin, zeytinyağı ve diğer yağ̆ imalathaneleri
 • Kâğıt fabrikaları
 • Aluminyum, ağaç tozu ortaya çıkan işletmeler vb.
 • Un, şeker, nişasta fabrikaları
 • Yem ve tahıl fabrikaları
 • Kömür tozu ihtiva eden tüm işletmeler

​  Meta Periyodik, alanında uzman, Atex belgeli, Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama yetki belgesine sahip mühendisleri ile işletmenizde bulunan tüm exproof ekipmanlar ile birlikte Patlamadan Korunma Dökümanınızı hazırlama konusunda yardımcı olmaktadır.