Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde-2’de Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hükümler belirtilmiştir. Bu maddede Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğindeki şartların yeni kurulacak tesislerde uygulanması gerektiği ve mevcut ve kurulu tesislerde ise, açık ve belli olarak ölüm yaralanma ve yangına neden olabilecek durumlarda uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 Madde-5’te yer alan Elektrik Tesisatı ile ilgili hükümlerden biri;

  ''Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.''

  Yukarıdaki Yönetmelik mevzuatlarına göre işverenlerin elektrik test ve kontrollerini belirli periyotlarda kontrol ettirmeleri ve kontrol raporlarının muhafaza edilmesi önem arzetmektedir.

  Meta Periyodik tarafından yapılan termografik ölçüm ve muayeneler şu işe yarar:

 • İşletme ekipmanlarında gözle görülmesi mümkün olmayan problemleri görsel hale getirilmesini sağlanır.
 • Olası arızalar kolaylıkla ve anında tespit edilebilir ve arızaların oluşmadan önlenmesine yardımcı olur.
 • Bu tespitler ile işletmenin üretim kayıpları azaltılabilir. Yapılan bakım ve kontrollerin kalitesini arttırır.
 • Orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek yüksek onarım maliyetlerini önler.
 • İşletmedeki enerji kayıplarının fazla olduğu noktaları tespit edebildiğinden enerji tasarrufu sağlayarak maliyetleri azaltır.
 • İşletmelerdeki yangın riskini de erken teşhis edebildiğinden can ve mal güvenliğinin en üst seviyede olmasını sağlar.
 • Ekipmanların çalışma verimini ve kullanım ömrünü artırır.

​  Termal kamera ile yapılabilen ölçümlerden bazıları:

 • Fazlardaki dengesiz ve aşırı yüklenmelerin tespit edilmesi
 • Elektrik motorları incelemeleri
 • Gevşemiş veya yıpranmış hatların ve bağlantıların tespiti
 • Elektriksel kaynaklı yangını önlemek için test ve ölçüm